به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، دکتر طاهر چنگیز رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اکثر تجهیزات سرمایه‌ای در سال‌های گذشته از طریق هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی تأمین شده است بر این اساس نیز بیش از 90 درصد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دولتی اصفهان که نیازمند خدمات دستگاهی بوده از این خدمات بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه تأمین تجهیزات به روز، سرعت، دقت تشخیص، انتخاب سریع‌ترین و مناسب‌ترین روش درمانی را به همراه داشته است، افزود: این موضوع اهداف فرعی متعددی از جمله کاهش زمان اقامت بیمار در مراکز درمانی، کوتاه شدن زمان درمان، استفاده از روش‌های کم‌ خطرتر درمانی، کاهش نیاز ارجاع بین بیمارستانی و خارج از شهرستان و... را در دسترس قرار داده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: ساخت، تجهیز و راه‌اندازی بخش‌های درمانی به ماه‌ها تلاش بی‌وقفه نیاز دارد، اما به لطف خداوند متعال با توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر خدمات مراقبتی از بیماران کرونا در سطح استان با کیفیت مطلوب در دسترس بیماران نیازمند بوده است که باعث افزایش کمی و کیفی سطح خدمات شده است.

چنگیز خاطرنشان کرد: غالب تجهیزات سرمایه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های گذشته از طریق هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی تأمین شده است که جای بسی قدردانی و سپاس به همراه دارد و بر این اساس نیز بیش از ۹۰ درصد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دولتی اصفهان که نیازمند خدمات دستگاهی بوده بهره مند شده‌اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تشخیص، درمان و آموزش پزشکی وابستگی مستقیم به تجهیزات پزشکی مدرن دارد و نبود این تجهیزات در همه حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند عوارض جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

 

 

وبدا