بنا بر این گزارش، سید سلیم سجادی ، سخنگوی این مرکز با طرح سه موضوع گفت: روز گذشته طی نامه ای پرسش های مشخصی از رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان پرسیده شد که رونوشت این نامه به سازمان بازرسی و ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر استان نیز ارسال شده است.
وی بیان کرد: اولین مورد پرسش های مطرح در این نامه این بود که شهرداری اصفهان مشخص نماید با توجه به این که در حال حاضر صدها خیریه در اصفهان مشغول به فعالیت می باشند و میزان فعالیت و سابقه آن ها نیز به مراتب وسیعتر و بیشتر از خیریه مذکور می باشد، ملاک شایستگی خیریه حمایت از بیماران نوروپاتی برای دریافت این قطعه زمین که اتفاقا با موافقت شورای اسلامی شهر اصفهان بوده است چیست؟

سجادی در ادامه خواستار شفاف سازی نقش خویشاوندان شهردار اصفهان در این هیئت مدیره شد و افزود: از آنجا که یک نفر از بستگان نزدیک شهردار اصفهان در هیئت مدیره این خیریه مشغول به فعالیت است، ارائه چنین لایحه ای به شورای اسلامی شهر اصفهان باید با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، مخصوصا اینکه بر اساس اطلاعیه سازمان ثبت اسناد، تنها سه ماه از ثبت تغییرات این خیریه گذشته است.

سخنگوی مرکز ترویج حقوق شهروندی اصفهان همچنین خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه خیریه مذکور بصورت هیئت امنایی اداره می‌شود و دارای مجمع عمومی قابل توجهی نیست و اعضای هیئت مدیره نیز از داخل همین هیئت امنای ثابت و محدود انتخاب می‌گردند، طبیعتا در آینده نیز فاقد تغییرات مدیریتی گسترده می‌باشد و به نوعی می توان به مادام العمر بودن اعضای آن اشاره کرد، لذا تکلیف مالکیت این قطعه زمین در آینده و ساختمانی که احتمالا بر روی آن بنا خواهد شد، چه می شود؟
سجادی در ادامه اشاره کرد: از نگاه مرکز ترویج حقوق شهروندی نفس واگذاری امکانات برای خیریه ها کار پسندیده ای است اما اینکه بدون بررسی کارشناسی و با وجود شائبه برخی روابط، ناگهان سیل امکانات به سمت یک خیریه هدایت شود جای تامل دارد.

وی افزود: مدیریت شهری اصفهان می توانست یکی از ساختمان های بلااستفاده خود را در مرکز شهر یا نزدیک به یکی از مراکز درمانی در اختیار این خیریه قرار دهد تا ابتدا توانمندی هیئت مدیره و اداره کنندگان آن اثبات شود و بعد از آن اگر عملکرد مثبتی از این موسسه مشاهده شد، آنگاه اینگونه امکانات را واگذار می کرد.

گفتنی است بر اساس نامه شماره 139930402085014404 مورخ 27 آبان ماه سال جاری ادراه ثبت، محمد مجیری، پدر داماد شهردار اصفهان مسئولیت ریاست هیئت مدیره این موسسه را بر عهده دارد.