علی بابایی کارنامی عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تقدیر از تلاش های پدرام پاک آئین به عنوان کاندیدای نمایندگی مدیران مسئول در هیئات نظارت بر مطبوعات کشور در این زمینه گفت: با پیگیری های نیم بندی که قبلا صورت گرفته ، قرار شد بخشی از این بخشنامه اجرا نگردد، اما با پیگیری کاندیدای نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت و اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی طی جلسه ای که امروز با رئیس و معاونین سازمان تامین اجتماعی کشور برگزار گردید، قرار بر این شد تا کل این بخشنامه فعلا اجرایی نشود و کارگاه های زیر 5 نفر همچنان از خدمات دولتی بهره مند شوند.

وی همچنین اظهار کرد: قرار است هفته آینده با حضور اعضای فراکسیون کارگری مجلس، وزیر مربوطه، و کارشناسان این حوزه مجددا جلسه ای برگزار شود تا این بخشنامه به طور کلی کن لم یکن گردد.