به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، سید اکبر بنی طباء در رابطه با فشار پایین آب در برخی از مناطق اصفهان گفت: در اصفهان نباید افت شدید فشار آب وجود داشته باشد چراکه شبکه توزیع آب هوشمند است افت شدیدفشار زمانی صورت می گیرد که پمپ غیرمجاز فعال شود که پمپ، آب داخل شبکه را کشیده و درنتیجه، نه تنها بر کیفیت آب اثر گذاشته بلکه افت شدید فشارآب سایر مشترکین مجاور را به دنبال دارد .
وی بیان داشت: قرار دادن پمپ، پس از نصب کنتور اداره آب توسط مالکین غیرمجاز بوده و تخلف محسوب می‌شود چرا کهاین عمل به دلیل مکش آب موجود در شبکه ، موجب برهم خوردن فشار آبی که برای هر واحد تعیین‌شده ،می گردد .
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه وجود مخزن استراتژیک و پمپ در منازل مسکونی به صورت مجاز ضروری بنظر می رسد خاطر نشان ساخت:با توجه به ظرفیت محدود تامین سامانه آبرسانی در استان اصفهان برای اینکه بهره مندی همه مشترکین در ساعات پیک مصرف آب فراهم گردد توصیه می شود مخزنی به ازای هر واحد 250 لیترتعبیه و پس‌ازآن، پمپ استاندارد باقدرت پمپاژ مناسب نصب نمایند تا تأمین فشار آب مورد نیاز حاصل شود.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به سیستم هوشمند شبکه توزیع اشاره کرد و تصریح نمود: شرکت آب و فاضلاب اصفهان سیستم هوشمندی را طراحی و استقرار نموده تا بتواند آب را به صورت یکسان در شبکه توزیع کند و آب در تمامی شهرستان‌های اصفهان به صورت یکسان و عادلانه توزیع شود.
سید اکبر بنی طباء گفت: هم اکنون توزيع آب آشاميدني بين مردم 56 شهر استان بطور عادلانه انجام مي شود.
وی افزود: اكنون نظام آبرساني به 56 شهر استان از طريق سامانه تله متري و مديريت هوشمند فشار انجام مي شود.
مدیر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلا ب استان اصفهان به سیستم تله متری در روند توزیع عادلانه پرداخت ادامه داد: وجود زيرساخت تله متري باعث شده است تا بطور دقيق سهم آب در هر ساعت ميان شهرها و نقاط مختلف هر شهر در شبانه روز به صورت عادلانه توزيع و مدیریت شود.
بنی طباء با اعلام اينكه زيرساخت تله متري در شهر اصفهان و سامانه آبرساني اصفهان بزرگ ايجاد شده است، تصريح كرد: در بسياري از شهرهاي استان نيز سامانه تله متري وجود دارد، و از طریق سیستم تله متری ، تله کنترل و پایش فشار ، آب عادلانه میان مردم توزیع می شود.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصريح كرد: اقدامات اساسي در شبكه آب استان انجام شده است تا امروز بتوانيم با حداقل فشار از شرايط بحران عبور كنيم.
وي خاطرنشان كرد: در سال 88 حدود 17 مترمكعب بر ثانيه آب ظرفیت طرح آبرساني اصفهان بزرگ بوددر حالیکه امروز اين رقم به 13 مترمكعب رسيده است. اما با اقدامات صورت گرفته همچنان آب با فشار یکسان میان مردم توزیع می شود