در این چند سال که زنده رود را خشکاندند، حاصل دیدار و شنیدار ما از رسانه ها، خشکی کارون و دز بود. این اطلاعات چنان ذهن را درگیر کرده بود که گمان می کردیم باید ده ها میلیارد متر مکعب آب بیاید تا سدهای خوزستان پر شود. حاصل این بمباران خبری سکوتی مرگبار در حوضه ی زاینده رود را موجب شده بود به گونه ای که گمان این بود که صحیت از آب در استان اصفهان امنیتی است. کسی نمی گفت که این استان سخاوتمند با بخشش به سایر استانها و حوضه ها از قم تا دز و کارون و یزد و .... حیات را برای هم وطنان به ارمغان آورد، اما کمرش زیر بغض برخی خم گشته است. زاینده رود بخشش را از بچه های گردان یونس یاد گرفت. گذشت و گذشت تا اینکه رحمت الهی آغاز شد و ما خوشحال که اندکی از عطش کارون مرتفع خواهد شد که ناگاه دیدیم سدها یکی پس از دیگری سرریز شدند، عجب، یعنی آب احتکار شده بود!!!!!!!!!! آنهم بیش از 20 میلیارد مترمکعب؟ عجب زمانه ای و عجب مردمانی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آب آمد و جان و مال مردم را برد، در حالی که اگر تونلهای یک و دو زاینده رود را اجازه ی باز شدن میدادند، می توانست اندکی از سیلاب را در حوضه ی زاینده رود زهکش کند. در نظر داشته باشیم که سد زاینده رود این روزها تشنه ترین سد ایران است و میتوانست با جذب یک و نیم میلیارد مترمکعب آب، نقش خوبی در جلوگیری از سیلاب داشته باشد. اما گویی آنها که از قرار معلوم خانه هایشان هم در اصفهان است، حاضرند جان ومال مردم برود اما قطره ای آب به دیار لشگرهای خط شکن امام حسین و نجف اشرف نرسد( امید که این طرح تنها یک بغض ابلهانه و کودکانه باشد و دلارهای وهابیت نقشی در آن نداشته باشد).
خالی بودن سد زاینده رود و سیلاب کشنده در بخشی از کشور پرسشی را در ذهن ایجاد می کند قریب به این مضمون که آیا کشور مسئول ندارد ؟؟؟؟؟؟؟ آیا وزیر نیرو ندارد؟؟؟؟ (هرچند که دوستی می گفت این آش استانی شدن مدیریت آب را همین ایشان در سال 83 پختند. وا... اعلم). هر ساله دو بار یک بار در بهمن و یک بار در فروردین ، بارشها به دامنه های غربی زاگرس خسارات بی شمار وارد می کنند و میلیاردها متر مکعب آب شیرین از کشور به خلیج فارس می ریزد، اگر تونل بهشت آباد به عنوان یک تونل سیلاب بر هم اکنون ساخته شده بود، میتوانست همانند یک کنترلر مناسب عمل کرده و از خسارات سیلاب بکاهد. این در حالی است که امروز در کمال ناباوری شاهد نیمه بسته بودن تول های یک و دو زاینده رود هستیم. اینک مسولان استان اصفهان باید از خواب برخاسته و اگر باز هم عنادی با زنده رود وجود دارد، در قالب طرح مدیریت آبهای خروجی از استان به دز و کارون که سالانه بیش از دو میلیارد متر مکعب است، و نیز کنترل سیلاب مهاجرت به استان که تبعات بسیار بد اجتماعی را داشته است، از حیثیت فرزندان خرازی و همت و کاظمی دفاع کنند. و خداوند میان ما داوری خواهد کرد که او بهترین داوران است.


یادداشت از : م. الف. سایه