به گزارش پایگاه خبری همراز به نقل از فارس؛ گمرک جمهوری ایران به نقل از معاون فنی گمرک ایران از تصویب پیشنهاد جامع در رابطه با ترخیص 13 هزار خودرو دپو شده در گمرک از هفته آینده خبر داد.

مهرداد جمال ارونقی گفته است با پیگیری‌های انجام شده در گمرک و وزارت صمت و تصویب پیشنهاد جامع ارائه شده به شورای عالی هماهنگی سه قوه فرایند ترخیص از هفته آینده شروع می‌شود.

به گزارش فارس، خودروهای دپو شده مربوط به ورود آنها در سال 96 و 97 است که از تعداد 13 هزار دستگاه حدود 4 هزار دستگاه سواری در منطقه ویژه سلفچگان دپو شده است. عمده خودروهایی که در سال 96 به داخل کشور آمده ارز 4200 تومانی دریافت کردند که حدود 7 هزار دستگاه می‌شود و مابقی نیز با ارز متقاضی وارد شدند.

یکی از نکات مهم مربوط به چگونگی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی است که باید به گونه‌ای صورت بگیرد که نه رانتی برای واردکننده ایجاد شود و نه حقی از مصرف‌کننده ضایع.

بر این ا ساس، پیش‌تر نیز 6400 دستگاه خودرو سواری مشمول ثبت سفارش غیرقانونی بودند که در این رابطه نیز تصمیم‌گیری شده است.