پنجمین همایش بزرگداشت روز حسابدار با محوریت نقش حسابداری در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه در اصفهان برگزار می شود.

دبیر پنجمین جشنواره بزرگداشت روز حسابدار در جمع اصحاب رسانه گفت: پنجمین همایش بزرگداشت روز حسابدار با محوریت نقش حسابداری در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه 14 آذر ماه در سالن همایش های سیتی سنتردر اصفهان برگزار می شود.

رضا صنعتی زاده اظهارکرد: امنیت سیاسی و اجتماعی هر جامعه پیرو امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه حسابداری نقش بسزایی دارد، افزود: از یک سال گذشته در سطح کشور شاهد جنگ اقتصادی هستیم که برای ایجاد امنیت اقتصادی نیازمند تقویت فناوری اطلاعات و ارتباطاتت در تمامی سیستم ها هستیم.

صنعتی زاده تصریح کرد: حسابدار و حسابداری نقش زیادی در شفافیت‌های مالی،‌ ومبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی دارد.

دبیر پنجمین جشنواره بزرگداشت روز حسابدار در اصفهان گفت:در ایران حسابداری مغفول مانده و به حاشیه رفته است و به همین علت شاهد بسیاری از فسادهای اقتصادی هستیم،.

وی همچنین توسعه اقتصادی را زمینه ای برای رفع بسیاری از مشکلات مالی دانست و ادامه داد: در بسیاری از شرکت ها وصنایعی که با شکست مواجه شده اند، به موضوع حسابداری و حسابرسی بی توجهی صورت گرفته که این خود نشان گر نقش بلند و موثر حسابداری در اقتصاد است.
در ادامه این نشست نیز عضو هیئت مدیره حل اختلاف مالی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امنیت سیاسی و اجتماعی پیرو امنیت اقتصادی ایجاد می‌شود.
محمد اطرج اظهار داشت: به منظور رسیدن به امنیت اقتصادی نباید از نقش حسابدار در جامعه غافل ماند.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه حسابداری و امور مالی نقش بالایی دارد، بیان داشت: از یک سال گذشته در سطح کشور شاهد جنگ اقتصادی هستیم که برای ایجاد امنیت اقتصادی نیازمند تقویت فناوری اطلاعات و ارتباطاتت در تمامی سیستم ها هستیم.

عضو هیئت مدیره حل اختلاف مالی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در جنگ اقتصادی انتظار می‌رود که دولت‌ها به کمک بخش خصوصی بروند نه اینکه بار آنها را زیادتر کنند.

وی با اظهار اینکه بدون ابزار فناوری اطلاعات امکان کنترل زیرساخت‌ها در حوزه امنیت اقتصادی نیست،‌ ادامه داد: به دنبال این هستیم که ابزار فناوری و اطلاعات را از حالت محلی به سمت ملی و بین‌المللی ببریم.

اطرج از وجود ۸۰ هزار حسابدار در سطح استان اصفهان و ۸۰۰ هزار حسابدار در کل کشور خبر داد و افزود: حسابدار و حسابداری نقش زیادی در شفافیت‌های مالی،‌ بهترین ابزار برای مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی است.

وی با اعلام اینکه در ایران حسابداری مغفول مانده و به حاشیه رفته است و به همین علت شاهد بسیاری از فسادهای اقتصادی هستیم،‌ گفت: امروز بانک‌ها به سمت حسابرسی و استفاده از ابزار حسابداری رفتند هرچند این اقدام از سوی دارایی هم برای اخذ مالیات صورت گرفته و همین مسئله سبب شفافیت مالی می شود.

عضو هیئت مدیره حل اختلاف مالی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: حسابداری شاخه‌های مختلفی از جمله حسابداری آب‌، محیط زیست،‌ منابع انسانی و غیره دارد که تمام شاخه‌های آن در سطح دنیا در بطن جامعه قرار دارد .

وی با بیان اینکه حسابداری نقش بسیار مهمی در جامعه و اقتصاد ایفا می کند و به سرمایه گذاریها کمک می‌کند، ادامه داد: نیاز است که روزی به اسم روز حسابداری در تقویم ملی گنجانده شود.

اطرج با بیان اینکه در زمان قبل از انقلاب توجه به حسابرسی و توجه به حسابداری از تاکیدات موکد شهید بهشتی بود، گفت: اگر ایران استانداردهای بین المللی حسابداری رعایت کند، ریسک سرمایه گذاری آن پایین می‌آید.

وی بیان داشت: در جامعه ای که ۶۰۰ هزار فعال اقتصادی در کشور داریم،‌ نیاز به حسابداری و حسابرسی بسیار پر اهمیت است.