حسن امجدی اظهار داشت: به علت سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی به طور قطع کاهش تعداد مسافر و به تبع آن پروازهای داخلی و خارجی قطعی به نظر می رسد.

وی بیان داشت: در حال حاضر از استان اصفهان به طور مستقیم پرواز برای ترکیه، اتریش، دبی، نجف، کویت و تفلیس دارد.

مدیر کل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تصریح کرد: پیرو اقدامات استانداری اصفهان در جهت راه اندازی شرکت هواپیمایی مختص استان و با توجه به دو پروژه مهم توسعه پارکینگ فرودگاه و ترمینال پروازهای خارجی امکان مستقیم پروازهای خارجی به دیگر کشورهای اروپایی از اصفهان را فراهم ساخته است.

وی با بیان اینکه توسعه پارکینگ فرودگاه را از دو ماه پیش آغاز کردیم، ادامه داد: از یکسال گذشته نیز استارت ترمینال پروازهای خارجی خورده است که هر دو پروژه در طول یکسال و نیم باید به اتمام برسد.

امجدی گفت: پروژه توسعه ترمینال پروازهای خارجی با افزایش زیر بنای شش هزار متر به ۱۵ هزار متر مربع و ظرفیت پذیرش همزمان پروازها در پارکینگ فرودگاه از ۱۰ به ۲۳ پرواز از دیگر اقدامات فرودگاه برای افزایش سفرها بوده است.