به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در این دیدار مهندس امینی با حضور در هر یک از قسمت ها، با کارکنان به گفتگو پرداخت و نحوه چگونگی ارائه خدمات و انجام فعالیت های آنان را مورد ارزیابی قرار داد. امور مشترکین ، مالی ، فنی ، بهره برداری و 122 از قسمت هایی بودند که مورد بازدید مدیر عامل آبفا استان اصفهان قرار گرفتند .

گفتنی است در این بازدید مسئولین هر یک از قسمت ها گزارش کوتاهی از چگونگی عملکردشان را از ابتدای سال 96 بیان نمودند.