بي ترديد حفاظت محيط زيست يكي از دل مشغولي ها و نگرانيهاي جوامع كنوني بشري بشمار مي آيد افزايش جمعيت بهره برداري غير معقول از منابع طبيعي ، تخريب و دگرگوني كاهش يابنده تنوع زيستي ، گسترش روز افزون آلودگيها كه به انحاء مختلف هوا ، خاك و آبهاي جهان را تحت تأثير زيانبار قرار داده است و بالاخره تنزل كيفيت زندگي طبيعي انسانها در نتيجه برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست موجب شده است تا دولتها ، سازماانها و مجامع جهت جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست حساسيت ويژه بخرج داده و با تدوين اصول و قواعد الزام آور زيست محيطي بتدريج موجب توسعه حقوق زيست محيطي چه در ابعاد ملي و چه در سطوح بين المللي گردند و امروزه الزامات زيست محيطي يكي از مهمترين ابزار و عوامل مديريت محيط زيست و حفاظت از منابع آن محسوب مي گردند هرچند دراين ارتباط نبايد نقش عوامل ديگر از قبيل آگاه سازي و تنوير افكار عمومي و نهادينه كردن اين مقوله در فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي را از نظر دور داشت .
علي ايحال شركت پالايش نفت اصفهان به عنوان يكي از شركتهاي بزرگ پالايش نفت خام و توليد كننده فرآورده هاي نفتي كشور ، باعنايت به اصل پنجاهم قانون اساسي و تعهدات ايران نسبت به كنوانسيون ها و پروتكل هاي بين المللي و در راستاي توسعه پايدار ، توسعه اي كه نيازهاي زمان حال را بدون آنكه توانايي نسل هاي آينده را در تأمين نيازمنديهايشان به مخاطره اندازد نسبت به حفاظت از محيط زيست و رعايت الزامات همت گماشته و پيشگيري و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي را سرلوحه و خط مشي سياست كاري خويش قرار داده است.

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.

اهم فعاليت هاي زيست محيطي شركت :

مديريت پسماند:
• مديريت ضايعات و پسماند هاي عادي ، صنعتي و ويژه
در راستاي جلوگيري از اتلاف منابع و آلودگي خاك، مديريت پسماندهاي صنعتي در سطح شركت به اجرا گذاشته شده كه طي آن با استفاده از فنون مختلف از جمله كاهش ضايعات در محل توليد ، تفكيك ضايعات از مبداً ، بازيابي و استفاده مجدد اقدام به كاهش آنها شده است. همچنين دراين ارتباط انبار ضايعات در شركت در نظر گرفته شده و نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از سازمان حفاظت محيط زيست ، درخصوص ضايعات غيرقابل استفاده ، اقدام بعمل مي آيد .

• انتقال، نگهداري و مديريت لجن ها و خاكهاي آلوده به مواد نفتي در سايت مخصوص
با عنايت به احتمال توليد مقدار اندكي خاك آلوده به مواد نفتي و لجن در شركت، تمهيدات جهت نگهداري موقت (قبل از تعين تكليف) در محلي با رعايت استانداردهاي زيست محيطي در نظر گرفته شده است.

• لايروبي مخازن نفت خام به روش N.E.S بمنظور كاهش لجن حاصل از لايروبي بروش سنتي
در راستاي مديريت پسماند هاي صنعتي و ويژه و كاهش اين نوع از پسماندها در مبدأ با بكارگيري روش N.E.S و حذف روش لايروبي سنتي ، لجن هاي نفتي موجود در نفت خام با انحلال در سيال نفتي مورد استفاده (Tar) بشدت كاسته شده كه نهايتا جريان خروجي به خوراك واحدهاي عملياتي اضافه خواهد شد، لذا معضل انبارش و امحاء لجن فوق تا حدودي مرتفع مي گردد.

• نصب سيستم سرمايشي (سردخانه) جهت نگهداري موقت و پيشگيري از فساد زباله و پسماند
جهت ممانعت و پيشگيري از توليد شيرابه هاي حاصل از زباله هاي رستوراني و همچنين ممانعت از فساد ضايعات غذايي و جلوگيري از تجمع حشرات و حيوانات موذي، سردخانه مخصوص نگهداشت زباله با هزينه اي بالغ بر 350 ميليون ريال نصب و راه اندازي گرديده است.

• پروژه تفكيك عايقهاي حرارتي مستعمل بر اساس آناليز دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران
بر اساس نتايج آناليز انواع عايقهاي موجود توسط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران،تفکیک انواع عایق هاي حرارتی مستعمل از یکدیگر و نگهداری در محلهای ایزوله جهت واگذاری به شرکتهای بازیافت و همچنين ممنوعيت خريد و استفاده از عايقهاي حرارتي داراي آزبست در شركت صورت پذيرفت.
• استقرار و بهره گيري از سيستم مكانيزه اتوماسيون اداري جهت كاهش مصرف كاغذ در شركت از سال 83 با خرید نرم افزارهای مربوطه

 

پالایشگاه محیط زیست

 

مديريت پساب:
• استمرار بهره برداري از واحد تصفيه پساب به روش RO
به منظور جلوگيري از اتلاف منابع و استفاده بهينه از آبهاي آلوده با املاح بالا در شركت ، واحد Reverse Osmosis جهت تصفيه و بازگرداني 400 مترمكعب برساعت آب استحصال شده از فاضلاب صنعتي مورد بهره برداري قرار گرفته است . همچنين بمنظور افزايش ظرفيت و حتي استفاده بهينه از پساب اين واحد، واحد ديگري بنام RO5 با ظرفيت 50 مترمكعب برساعت طراحي و به بهره برداري رسيده است .

• استفاده از دستگاه UV جهت گندزدايي فاضلاب بهداشتي
با صرف هزينه و جايگزيني سيستم هاي جديد به جاي روش هاي قديمي، سيستم گندزدايي بوسيله تركيبات كلره حذف و جايگزين آن سيستم سازگار با محيط UV جهت گندزدايي آب خروجي از واحد بازيافت فاضلاب بهداشتي نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

• نصب سيستمهاي الكترونيكي كنترل و كاهش مصرف آب
اين شركت با بهره گيري از تكنولوژي هاي موجود جهت صرفه جويي در مصرف آب اعم از نصب 100 عدد شير آب داراي سنسور قطع و وصل و سيستمهاي آبياري قطره اي و باراني و همچنين فرهنگ سازي پرسنل گام مهمي در راستاي مصرف بهينه آب نموده است.

• بهره برداري از واحد جديد RO5 جهت استفاده از پساب واحد RO
با ساخت اين واحد پساب خروجي از واحد RO فعلي مجددا مورد استفاده قرار گرفته و ميزان پساب حاصل از فرايند اسمز معكوس از 50 متر مكعب در ساعت به 25 متر مكعب در ساعت تنزل يافته است.

• بهينه سازي واحد بازيافت آب توسط نصب سیستم کلاریفایر و UF:
با توجه به بهره برداري از واحد هاي تصفيه پساب RO1 تا RO5 و نياز به افزايش بازدهي اين سيستم ها جهت كاهش دور ريز و استفاده حداكثري از آب موجود ، طرح بهينه سازي واحد بازيافت با نصب سيستم هاي كلاريفاير و UF (Ultra Filtration) اجرا و به بهره برداري رسيد.

• عقد قرارداد با شركتهاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست جهت پايش آلاينده هاي آب
بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور و الزام صنايع به طرح خود اظهاري علاوه بر اندازه گيري و كنترل آلاينده هاي خروجي توسط آزمايشگاه و ادارات مرتبط در شركت بصورت دوره اي و موردي، شركتهاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست نيز پس از عقد قرارداد اقدام به اندازه گيري و حصول اطمينان از در محدوده مجاز بودن كليه آلاينده هاي آب و هوا و ارائه به سازمان حفاطت محيط زيست مينمايند. شايان ذكر است كليه مراجعات و اندازه گيري ها بدون هماهنگي قبلي و بصورت اتفاقي توسط شركتهاي مربوطه صورت ميپذيرد.

• تصفيه و بازگرداني 320 متر مكعب در ساعت پساب واحد هاي عملياتي در تصفيه خانه صنعتي
• تصفيه و بازگرداني 400 متر مكعب در ساعت پساب بويلرها و برجهاي خنك كننده در واحد RO
• تصفيه 40 متر مكعب در ساعت فاضلاب بهداشتي و استفاده جهت آبياري فضاي سبز