به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، قیمت دلار که روز گذشته افزایش قیمت را تجربه می‌کرد، در نهایت معاملات را با قیمت ٢٩ هزار و ۴٠٠ تومان به پایان برد. این اسکناس صبح امروز، ٢١ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ را با افزایش با نرخ ٢٩ هزار و ۵۵٠ تومان ثبت و در ادامه معاملات نوساناتی را تجربه کرد و تا نرخ ٢٩ هزار و ٨٩٠ تومان پیش رفت.

کانون صرافان نیز دلار را ۲۵هزار و ۵۶١ تومان برای خرید و ۲۵هزار و ٨٢٨ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز معاملاتی گذشته، قیمت دلار را ۲۵ هزار و ۵٣٩ تومان برای خرید و ۲۵ هزار و ٨٠٧ تومان برای فروش اعلام کرده بود که در معاملات امروز افزایشی در حدود ٢٠ تومان را در قیمت خرید این اسکناس نشان می‌دهد.

یورو در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ٢٨٠ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۵٩٠ تومان برای فروش قیمت خورده است. آخرین قیمت روز معاملاتی گذشته یورو در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ٢٧١ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۵۵۵ تومان برای فروش قیمت خورده بود که افزایشی در حدود ١٠ تومان را در قیمت خرید آن نشان می‌دهد.

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۵ هزار و ٧١١ تومان برای فروش و ٢۵هزار و ۴۵۵ تومان برای خرید معامله می‌شود. روز گذشته دلار در این صرافی ۲۵ هزار و ٧٠٨ تومان برای فروش و ٢۵ هزار و ۴۵٢ تومان برای خرید قیمت خورده بود که اندکی افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

یورو نیز در این صرافی، ۲۸هزار و ۴٩١ تومان برای فروش و ٢٨ هزار و ٢٠٨ تومان برای خرید قیمت خورده است که نسبت به قیمت آن در روز معاملاتی گذشته معادل ۲۸ هزار و ۴۶٠ برای فروش و ٢٨ هزار و ١٧٧ برای خرید افزایش ۳۰ تومانی قیمت خرید این اسکناس را نشان می‌دهد./ اقتصاد آنلاین

انتهای پیام