به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضلاب آبفای استان اصفهان می گوید: در صورت تامین اعتبار، طرح فاضلاب شهر چادگان سال آینده وارد مدار بهره برداری می شود.
سعید شمسایی تکمیل و راه اندازی طرح فاضلاب چادگان را مستلزم تامین 200 میلیارد تومان اعتبار دانست و گفت: این طرح به طور همزمان در سه جبهه احداث تصفیه خانه، اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و مطالعات احداث دو باب ایستگاه پمپاژ در حال اجراست.
وی افزود: عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب چادگان از سال 1392 آغاز شده و تاکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
شمسایی افزود: این تصفیه خانه پس از تکمیل و بهره برداری می تواند 2330 متر مکعب فاضلاب را در شبانه روز با روش‌های پیشرفته لجن فعال و تصفیه تکمیلی فیلتراسیون تصفیه کند.
وی با بیان این که عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر چادگان 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است افزود: تاکنون 35 کیلومتر از 44 کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب مورد نیاز این طرح با استفاده از لوله های پلی اتیلن به قطرهای 200 تا 500 میلیمتر اجرا شده است.
مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شبکه فاضلاب آبفای استان اصفهان با بیان این که مراحل مطالعاتی دو باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب این شهر نیز آغاز شده است افزود: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکنون به تعهدات خود در جهت اجرای این طرح بزرگ عمل کرده است اما و تکمیل و بهره برداری از آن نیازمند تامین اعتباری معادل 200 میلیارد تومان است که امیدواریم در سفر رییس جمهور به اصفهان به تصویب برسد.

انتهای پیام