بنا برگزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، روزهای پایانی خرداد ماه و ابتدایی تیر ماه بود که مدیران مخابراتی استان اصفهان بر سر میز معامله ای نشستند که در آن هتلی که بخشی از سهام آن به پرسنل شاغل و بازنشستگان تعلق داشت، موضوع اصلی معامله بود.
در این معامله ، روز چهارم تیرماه هتل "هشت بهشت" مشهد با قیمتی معادل 76 میلیارد تومان در مبایعه نامه ای در حال انتقال به خریدار بود که موضوع به مدیران مخابرات کشور اطلاع داده شد و راس ساعت 21 همان روز با دستور سید مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جلوی این معامله گرفته و پرونده به دفتر مرکزی بازرسی و نظارت این شرکت ارجاع شد.
سپس موضوع مورد کارشناسی دقیق کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفت که قیمت پایه این هتل 127 میلیارد و 500 میلیون تومان تعیین شد که حاکی از مفت فروشی 51 میلیارد و 500 میلیون تومانی و تضییع حقوق سهامداران این مجموعه بود.
سید مجید صدری پس از شنیدن این موضوع، اتفاق فروش هتل توسط مدیران مخابرات اصفهان را آن هم بدون هماهنگی با شرکت مخابرات ایران، اتفاقی حیرت برانگیز خواند و طی نامه ای از استاندار اصفهان خواست تا از احقاق حقوق سهامداران حمایت کند.
پس از آن هم چیزی نگذشت که تغییرات در بالاترین سطح مدیریتی شرکت مخابرات استان اصفهان اجرایی شد.
اما حالا به رغم اتفاقاتی که تیرماه گذشته در این شرکت افتاد و ناباوری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را هم به دنبال داشت، ظاهرا مدیر متخلف مجددا مورد لطف مسئولان این شرکت قرار گرفته و قرار است به زودی در این شرکت منصبی اختیار کند.
هرچند که شفافیت پرونده و صراحت نظریه بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران می تواند مستندی برای جلوگیری از این کار باشد، اما نزدیکی این مدیر متلخف به یکی از فعالان سیاسی که قصد نشستن بر کرسی ریاست جمهوری 1400 ایران دارد، شائبه فشارهای سیاسی برای بازگشت وی به قدرت را پررنگ تر از پیش کرده است.

 

گزارش از رضا صالحی پژوه