جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق انواع اوراق مالی اسلامی تامین می‌شود که نسبت به ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه ۹۹، ۴۲ درصد رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، در بند منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی جمعاً حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۷۰ هزار میلیارد آن می‌تواند اوراق ریالی-ارزی پیش فروش نفت باشد. این رقم در قانون بودجه ۹۹، ۸۸ هزار میلیارد تومان بود بنابراین انتشار اوراق ۴۲ درصد رشد کرده است. همچنین در این لایحه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجازه داده شده تا از طریق فروش اوراق کسری خود را تأمین کند.