هاشم امینی در جمع معاونان و مدیران این شرکت ضمن اشاره به بیش از نیم قرن سابقه و پیش تازی شرکت آبفا استان اصفهان در امر خدمت‌رسانی، عنوان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، بازنگری در شیوه ارائه خدمات و تغییر روش‌های سنتی به مدرن، تغییر فرآیند به منظور سرعت بخشی به خدمات و تجهیز پیشرفته واحدهای عملیاتی رفع حوادث، از الزامات این شرکت است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان بر لزوم تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای ارتقا و بازسازی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تأکید کرد و افزود: تأسیسات فاضلاب برخی شهرهای بزرگ استان از جمله اصفهان، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر به دلیل قدمتی که دارند، در اولویت قرار می‌گیرند.

وی در ادامه بر لزوم ارتقای سطح توانمندی و دانش کارکنان به عنوان اصلی‌ترین کلید بهبود و بهره‌وری سازمان تأکید کرد و گفت: استفاده از سایت آموزشی مهارت محور بختیار دشت به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

امینی در این جلسه بر ضرورت ارتقای وضعیت ارائه خدمات در سطح استانداردهای جهانی تأکید و عنوان کرد: در این حوزه، نیاز بهره‌برداری باید محور توسعه قرار گیرد و فلسفه تغییر ساختار سازمانی به شیوه کنونی همین شعار است.