همراز/فاطمه هادلوند: پس از نامگذاری هفته جهانی حسابداری از سوی فدراسیون بین المللی حسابداری(IFAC) در دسامبر سال 2008 و تاکید این نهاد بر برگزاری گردهمایی‌ها یا آیین‌های ویژه‌ای را به همین مناسبت در سراسر جهان ، انجمن های حرفه ای ایرانی عضو ایفک نیز از سال 1386 ، 11 لغایت 17 آذر ماه هر سال را به عنوان هفته حسابدار و روز 15 آذر را به عنوان روز حسابدار نامگذاری نمودند.

در این راستا همه ساله گردهمایی هایی به این مناسبت توسط نهاد های حسابداری و حسابرسی و انجمن های صنفی این حرفه، در سراسر ایران برگزار میگردد. بازتاب گسترده نامگذاری روز حسابدار به نحوی بود که انگیزه شکل گیری "دبیرخانه دائمی همایش بزرگداشت روز حسابدار" از سال 93 توسط جمعی از پیشکسوتان و اصحاب حسابداری و حسابرسی در اصفهان تقویت و عملی شد. یکسال بعد از شکل گیری دبیرخانه دو انجمن صنفی با عناوین "انجمن مدیران مالی اصفهان" و "انجمن شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان " و با هدف هم افزایی فعالین و شاغیلن رشته حسابداری در اصفهان به ثبت رسید. در راستای ارج نهادن به مقام و منزلت حسابداران همه ساله در هفته ی حسابداری "همایش بزرگداشت روز حسابدار" همزمان با سراسر ایران و دنیا، در اصفهان نیز برگزار میشود. برنامه ریزی و اجرای این همایش ، به نحوی صورت پذیرفته است که هر سال متناسب با مسائل روز حرفه حسابداری و اقتصاد کشور رویکردی مشخص و محتوای سخنرانی ها و برنامه های همایش بر این اساس تدوین میگردد. امسال نیز رویکرد همایش "نقش حسابدارن در شفافیت اقتصادی جامعه" میباشد. طبق امار استخراج شده حسابداران یکی از بزرگترین جوامع حرفه ای دنیا میباشند. در ایران نیز عظمت و بزرگی جامعه حسابداری کشور در تشکیل جوامع و انجمن حرفه ای همچون جامعه حسابداران رسمی ، انجمن حسابداران خبره ، انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران ، انجمن حسابرسان داخلی ایران ، انجمن حسابداری ایران و انجمن های استانی و دانشگاهی حسابداری و حدود 450.000 نفر دانشجوی رشته حسابداری، متجلی شده است. لذا لازم و شایسته است خیل عظیم این سرمایه انسانی توسط دولت و مسئولین مورد توجه قرار گرفته و با توجه به نقش کلیدی حسابداران، مدیران مالی و حسابرسان در سلامت فضای اقتصادی کشور ، به ایشان نگاه ویژه ای معطوف داشت. تقویت جایگاه این جامعه ی حرفه ای، در شرایط حساس کنونی که مسئله مقابله با فساد مالی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های کشور میباشد میتواند زمینه ساز توسعه پایدار و جلوگیری ازبروز تقلب ، فساد و هدر رفت سرمایه های ملی شود. این در حالیست که علیرغم نامگذاری هفته ی حسابداری در سطح بین الملل ، تا کنون اقدام موثری جهت ثبت این روز در تقویم ملی ایران صورت نپذیرفته است. بنابراین به نظر میرسد ضمن ایجاد وفاق و وحدت میان کلیه حسابداران ، این موضوع مهم در راستای ارتقا و اعتلای جایگاه و تحکیم موقعیت ایشان ، از دستگاه های ذی ربط مطالبه شده و همانگونه که یکی از نقش های برجسته ی حسابداران و حسابرسان پاسخ گویی و پاسخ خواهی است، ثبت روز حسابدار در تقویم ملی کشور توسط یکایک حسابداران و با اهتمام ویژه پیگیری شود.

* دکتری حسابداری و عضو هیات مدیره انجمن مدیران مالی اصفهان-آذرماه 1398